Menu Sluiten

Een planschade risicoanalyse is een rapportage waarbij in een vroegtijdig stadium de eventuele financiƫle consequenties die voortvloeien uit de realisatie van een bouwplan in kaart worden gebracht. Dit vooronderzoek kan mede van belang zijn voor de planologische aanvaardbaarheid in het kader van een goede (zorgvuldige) ruimtelijke ordening.

Wij brengen voor u in kaart hoeveel planschade te verwachten is voor uw project/bouwplan of geven alleen aan of er planschade te verwachten is, net wat u wilt. Met een planschade-rapport kunnen wij een van onze taxateurs vragen hier een waarde aan toe te kennen maar u mag uiteraard ook met ons rapport een eigen taxateur vragen om het schadebedrag te bepalen. Let wel: Een analyse geeft nooit zekerheid over de daadwerkelijke planschade maar geeft slechts een indicatie!